Rekomendacijos COVID-19 pandemijos metu

2020-04-10
Pilvo chirurgija ir COVID-19 infekcija

Pilvo chirurgija apima daug sričių:
  • Skubi (ekstrinė) pilvo chirurgija;
  • HPB (kepenų, kasos, tulžies sistemos) chirurgija;
  • Kolorektinė chirurgija;
  • GI (gastrointestinė) chirurgija;
  • Endokrininė ir metabolinė chirurgija.
COVID-19 pandemijos atveju planinė chirurgija yra atidedama.

Ekstrinė ir onkologinė chirurgija daugeliu požiūriu yra neatidėliotinos, tačiau indikacijos joms turi būti įvertintos atsižvelgiant į:
  • Ligos vystymosi bei komplikacijų riziką, atidedant gydymą;
  • COVID-19 rizikos laipsnį.

Ligoniams turi būti įvertinama COVID-19 rizika remiantis klinikiniu skryningu ir PGR testu. Pacientams su didele ir vidutine COVID-19 rizika daromos tik skubios operacijos, pacientams su maža COVID rizika atliekamos skubios ir planinės onkologinės operacijos.

Didelė rizika:
Testas teigiamas
arba
Testas neatliktas, bet skryningas teigiamas (karščiavimas, kelionė, profesija, kontaktas, klasteris)

Vidutinė rizika:
Testas neatliktas, skryningas neigiamas, bet stebimi respiratoriniai pakitimai (simptomai)

Maža rizika:
Testas neigiamas
arba
Testas neatliktas, skryningas neigiamas, asimptominis pacientas

Pateikiame aktualias įvairių tarptautinių draugijų išverstas rekomendacijas. Rekomendacijos nuolat tobulinamos ir kinta.

Rekomendacijos COVID-19 pandemijos metu:
Ekstrinė chirurgija
Endokrininė chirurgija
GI and HPB chirurgija
Minimaliai invazvi chirurgija
Onkologinė chirurgija
Storosios žarnos chirurgija

Chirurginio personalo apsirengimo tvarka: