Rekomendacijos COVID-19 pandemijos metu

2020-04-10

Pilvo chirurgija ir COVID-19 infekcija

Pilvo chirurgija apima daug sričių:

  • Skubi (ekstrinė) pilvo chirurgija;
  • HPB (kepenų, kasos, tulžies sistemos) chirurgija;
  • Kolorektinė chirurgija;
  • GI (gastrointestinė) chirurgija;
  • Endokrininė ir metabolinė chirurgija.

COVID-19 pandemijos atveju planinė chirurgija yra atidedama.

Ekstrinė ir onkologinė chirurgija daugeliu požiūriu yra neatidėliotinos, tačiau indikacijos joms turi būti įvertintos atsižvelgiant į:

  • Ligos vystymosi bei komplikacijų riziką, atidedant gydymą;
  • COVID-19 rizikos laipsnį.Ligoniams turi būti įvertinama COVID-19 rizika remiantis klinikiniu skryningu ir PGR testu. Pacientams su didele ir vidutine COVID-19 rizika daromos tik skubios operacijos, pacientams su maža COVID rizika atliekamos skubios ir planinės onkologinės operacijos.

Didelė rizika:

Testas teigiamas

arba

Testas neatliktas, bet skryningas teigiamas (karščiavimas, kelionė, profesija, kontaktas, klasteris)

Vidutinė rizika:

Testas neatliktas, skryningas neigiamas, bet stebimi respiratoriniai pakitimai (simptomai)

Maža rizika:

Testas neigiamas

arba

Testas neatliktas, skryningas neigiamas, asimptominis pacientas

Pateikiame aktualias įvairių tarptautinių draugijų išverstas rekomendacijas. Rekomendacijos nuolat tobulinamos ir kinta.

Rekomendacijos COVID-19 pandemijos metu:

Ekstrinė chirurgija

Endokrininė chirurgija

GI and HPB chirurgija

Minimaliai invazvi chirurgija

Onkologinė chirurgija

Storosios žarnos chirurgija

Chirurginio personalo apsirengimo tvarka: