Žalos be kaltės modelio išaiškinimas

2020-05-22

Gerbiami kolegos,Dėl padažnėjusių teismų prieš gydytojus bei atsiradusio tam tikro neaiškumo dėl nuo 2020 01 01 naujai įsigaliojusio Žalos be kaltės įstatymo, mūsų draugija kartu su Lietuvos Endoskopuotojų draugija kreipėsi į SAM (raštas Ministrui), gydytojų profesinių sąjungų atstovus, draudimo bendroves ir teisininkus.Trumpa jų atsakymų reziumė (SAM atsakymas) ir bendra rekomendacija.  1. Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija yra privaloma ikiteisminė institucija dėl žalos atlyginimo. Žala apskaičiuojama pagal vyriausybės patvirtintą aprašą ir yra išmokama iš Vyriausybės įgaliotosios institucijos administruojamos sąskaitos fondo.

  2. Jei paciento netenkina žalos nustatymo komisijos sprendimas, jis turi teisę pateikti ieškinį nustatyta Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso tvarka. Jeigu teismas patenkina paciento arba kito asmens, turinčio teisę į žalos atlyginimą, civilinį ieškinį dėl pacientų sveikatai padarytos žalos (turtinės ir neturtinės), pareikštą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso nustatyta tvarka, iš Vyriausybės įgaliotosios institucijos administruojamos sąskaitos lėšų atlyginama žalos suma, lygi įsiteisėjusiu teismo sprendimu priteistai atlygintinai žalos sumai.

  3. Baudžiamosios bylos proceso šalių patirtos bylinėjimosi išlaidos (advokato paslaugos ir kiti mokesčiai) neturėtų būti atlyginamos iš minėtos sąskaitos lėšų.

  4. Priteista žala visada pirmiausia bus išmokama iš minėtos Vyriausybės įgaliotosios institucijos administruojamos sąskaitos, tačiau nustačius “tyčinius veiksmus” arba jei žala yra padaryta apsvaigus nuo alkoholio ar kitų psichotropinių priemonių – Valstybė gali kreiptis dėl minėtos išmokos kompensavimo “žalą įvykdžiusiu asmeniu pripažinto subjekto” asmeninėmis lėšomis, remiantis “regreso tvarka”
Rekomenduojame:

  1. Papildomas individualus medikų draudimas nėra tikslingas, nes nei viena iš draudimo bendrovių nekompensuoja tyčinių veiksmų padarytos žalos.

  2. Medikams siūlome stoti į profesines sąjungas, kurios garantuoja teisinę pagalbą ir apmoka bylinėjimosi išlaidas.

  3. Atsiradus teisminiam atvejui, iš karto kreiptis į profesinę sąjungą dėl teisininko pagalbos.
Pagarbiai

Vilniaus Chirurgų Draugijos Pirmininkas

Lietuvos Chirurgų Asociacijos Valdybos Narys

Prof. Audrius Šileikis