MICH apklausos analizė

2021-08-09

Gerbiami kolegos,

Gerbiami draugijos nariai,

Kviečiame susipažinti su 2021 m. gegužės – liepos mėnesį Lietuvos MICH draugijos vykdytos  apklausos rezultatais. Apklausos tikslas buvo noras įsiklausyti į narių lūkesčius, poreikius bei pageidavimus.

Dėkojame visiems laiko atradusiems kolegoms. Gavome 51-ą anketą. Tai yra daugiau nei šiuo metu yra registruotų draugijos narių. Tai džiugina ir leidžia tikėtis, kad draugijos veikla domisi didsnis ratas kolegų.

Apklausos rezultatai parodė, kad nariai nori pokyčių. Net 2/3 pageidautų įstatų atnaujinimo, plėtros, įtraukiant į draugijos veiklą kitų profilių chirurgus (torakalistus, ortopedus-traumatologus, urologus ir pan.) (3/4). 94 proc. užpildžiusiųjų anketą palaiko iniciatyvą MICH jungtis prie Europos ar Pasaulio chirurgijos draugijų. Tikimasi semtis naujausių metodų, keistis žiniomis bei patirtimi, tolubėti, stažuotis, naujų pažinčių, mokymų, būti integruotais nariais. Daugiau nei pusė apklaustųjų mano, kad draugija turėtų finansuoti stažuotes (skelbti konkursus stažuotei). Taipogi manoma, kad draugija turėtų inicijuoti mokslinius tyrimus (76 proc.).

Norime pasidžiaugti draugijos narių žingeidumu bei noru mokytis ir semtis naujų žinių. Dauguma norėtų, jog konferencijos vyktų du kartus per metus. Pageidaujama praktinių naujų technologijų kursų su gyvūnais farmacinių kompanijų pagalba (4/5), papildomų konferencijų atvejų nagrinėjimo/pristatymo bent kartą per metus (4/5). Apklaustieji pritarė galimybei dalinai finansuoti konferencijos išlaidas, jei yra skaitomas pranešimas (90 proc.)

Požiūris į konferencijų formatą gana lankstus. Didesnė dalis apklaustųjų (51 proc.) linkusi rinktis gyvą susitikimą konferencijų centre (82 proc.) rudenį arba pavasarį, tačiau lieka tendencija nuotolinių konferencijų poreikiui. 27 proc.  pageidautų nuotolinių konferencijų, 65 proc. – hibridinių. Temų pristatymas turėtų būti įvairus. Trumpas metodinis pranešimas atrodo patraukliausia forma, surinkusi didžiausio palaikymo apklaustųjų tarpe (37), atvejo pristatymas – 34, gyva diskusija – 26, video paskaita – 29.

Iš draugijos apklaustieji tikisi informacijos sklaidos į išorę. Net 96 proc. mano, kad draugija turėtų pateikti savo nuomonę apie atliekamas operacijas, operacijų metodikas, gydymo metodus, ruošti gaires gydymui. Už tai, kad draugija turėtų finansuoti spausdinamus straipsnius minimaliai invazinės chirurgijos tematika, pasisakė 73 proc. apklaustųjų. Palaikoma idėja skelbti konkursus (pvz. geriausias metų video, geriausias metų pranešimas, jaunųjų medikų mokslinis darbas ir kt.) (86 proc.)

Išsamiau su anketos duomenimis galite susipažinti paspaudę ČIA.

Ačiū visiems atsakiusiems.

Vykdydami draugijos veikla atsižvelgsime į Jūsų nuomonę.

Būkite aktyvūs, nes ruošiamės pateikti apklausą tiesiogiai susijusią su klinikiniu darbu.

Lietuvos MICH valdyba