Medicina karo metu

Data: 2024 04 19
Vieta: Victoria Hotel Klaipėda (S. Šimkaus g. 2, Klaipėda)

Apie renginį

Mieli kolegos,

Maloniai kviečiame į hibridinę mokslinę-praktinę konferenciją “Medicina karo metu”, kuri įvyks 2024 m. balandžio 19 dieną, “Victoria hotel Klaipėda” konferencijų centre, adresu S. Šimkaus g. 2, Klaipėda.

Konferencija skirta visų specialybių medicinos gydytojams ir bendrosios praktikos slaugytojams, paramedikams, skubios medicinos pagalbos paramedikams.

Klaipėdos chirurgų draugija renka lėšas Ukrainos sveikatos apsaugos ministerijai, auką galite pervesti į Klaipėdos chirurgų draugijos sąskaitą: LT427300010091800876 (darant pavedimą, mokėjimo paslirtyje nurodykite:  auka Ukrainai)
Surinktos lėšos bus pervestos į Ukrainos sveikatos apsaugos ministerijos banko sąskaitą.

KONFERENCIJOS PROGRAMA IR REGISTRACIJA: https://creativa.lt/event/medicina-karo-metu/

KONFERENCIJOS ORGANIZATORIUS:
Klaipėdos chirurgų draugija (KCD)
Klaipėdos universitetas

ORGANIZACINIS KOMITETAS:
Doc. Jonas Jurgaitis
Prof. Birutė Strukčinskienė
Lekt. Arnoldas Petrulis
Doc. Egidijus Skarbalius
Doc. Audrius Dulskas
Gyd. Vytenis Mikutaitis
Gyd. Šarūnas Dailidėnas
Gyd. Marius Ambrazevičius
Doc. dr. Dainius Šimčikas

PAŽYMĖJIMAI:
Konferencijos dalyviams bus išduodami 4 val. kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.