LCHA visuotinis susirinkimas

2019-10-15

2019-10-12 įvyko visuotinis Lietuvos chirurgų asociacijos narių susirinkimas:
• Naujai kadencijai 2019-2022 prezidentu tapo buvęs išrinktasis prezidentas prof. Kęstutis Strupas.
• Nauju išrinktuoju prezidentu tapo prof. Algimantas Tamelis, kuris savo darbą pradės nuo 2022m.
• Išrinktas asociacijos iždininkas prof. Tomas Poškus ir sekretorius gyd. Mindaugas Kvietkauskas.

Lietuvos chirurgų asociacijos valdyba: www.lcha.lt/nariai