LCHA suvažiavimo ankstyvoji registracija pratęsta iki rugsėjo 1d.

2019-07-03

Lietuvos chirurgų asociacijos suvažiaviavimo ankstyvoji registracija pratęsta iki rugsėjo 1d.
Kviečiame registruotis www.lchasuvaziavimas2019.lt